Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Uppföljning av satsningen på moderna beredskapsjobb i staten

Regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten ska införas successivt från och med 2017 och sysselsätta 5 000 personer år 2020. De statliga myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden för att utför enklare arbetsuppgifter.

Myndigheterna ska lämna in en redovisning  av myndighetens egna insatser vad gäller anställningar till Statskontoret.

Statskontoret ska följa upp hur myndigheterna bidragit till regeringens satsning. Av uppföljningen ska det bland annat framgå hur många lediga moderna beredskapsjobb som myndigheterna har informerat Arbetsförmedlingen om och hur många av dessa jobb som tillsatts,.

Statskontoret ska delredovisa till Arbetsmarknadsdepartementet den 1 juni 2020.

Redovisningar