Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Uppföljning och tillsyn av arbetsmarknadspolitiska insatser

Statskontoret ska för Arbetsmarknadsutredningen göra en kartläggning och analys av hur uppföljning och tillsyn kan utformas i arbetsmarknadspolitiska insatser som utförs av andra aktörer än Arbetsförmedlingen. I uppdraget ingår att analysera hur uppföljning och tillsyn bör organiseras, regleras, dimensioneras och finansieras. 

Statskontorets rapport ska fungera som en underlagsrapport till Arbetsmarknadsutredningens kommande betänkande.