Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utredning om den offentliga styrningen för att främja hälsosamma matvanor

Med utgångspunkt i regeringens folkhälsopolitiska proposition ska Statskontoret utreda hur man kan stärka den offentliga styrningen för att främja hälsosamma matvanor. Statskontoret ska sammanställa kunskap om användningen av ekonomiska styrmedel på livsmedelsområdet och om begränsningar i marknadsföringen av ohälsosam mat till barn.

I uppdraget ingår också att göra en fördjupad analys av åtgärder som Statskontoret bedömer skulle kunna bidra till de folkhälsopolitiska målen