Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utredning om kostnadseffektiviteten för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

Statskontoret ska kartlägga och analysera de sammantagna kostnaderna för migrationsverksamhet vid utlandsmyndigheterna samt bedöma kostnadseffektiviteten i verksamheten.

I uppdraget ingår bland annat att beräkna hur kostnaderna skulle utvecklas om ansvarsfördelningen mellan Migrationsverket och utlandsmyndigheterna ändrades i enlighet med förslagen i betänkandet Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna (SOU 2017:14).