Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utredning om modeller för fördelning av nyttor och kostnader för digital infrastruktur i offentlig sektor

Statskontoret har fått i uppdrag att föreslå modeller för fördelning av nyttor och kostnader för digital infrastruktur i staten. Modellerna ska kunna användas för att bedöma hur en långsiktigt finansiering av förvaltningskostnaderna för digital infrastruktur kan utformas.

I uppdraget ingår att applicera de modeller som Statskontoret föreslår på verksamt.se.

En delrapport ska lämnas den 31 mars