Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utredning om utvecklingen av Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning

Statskontoret ska som en fortsättning på ett tidigare uppdrag, analysera utvecklingsbehov inom Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning.

I uppdraget ingår också att föreslå åtgärder som Arbetsförmedlingen bör göra för att förbättra förutsättningarna för detta arbete och redovisa förslag till förenklingar i Arbetsförmedlingens interna administration som skulle kunna frigöra resurser till kärnverksamheten.

Delrapport