Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av förebyggande åtgärder mot våldsbejakande extremism

Målet med det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism är att göra samhället mer motståndskraftigt och att myndigheter, kommuner och organisationer mer samordnat och effektivt ska kunna bidra till detta arbete. Statskontoret ska analysera och utvärdera om målet har uppnåtts. Utifrån analysen  ska Statskontoret göra en övergripande bedömning av de åtgärder som vidtagits under 2014--2017 och lämna eventuella rekommendationer för det fortsatta arbetet. 

I uppdraget ingår också att utvärdera den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.