Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av Digitaliseringsrådet

Statskontoret ska utvärdera hur Digitaliseringsrådet och dess kansli har utfört sitt uppdrag samt beskriva och analysera resultaten och effekterna av arbetet.

I uppdraget ingår också att göra en behovsanalys av den del av digitaliseringspolitiken, som inte ingår i Myndigheten för digital förvaltnings uppgifter. Statskontoret ska ge förslag på former med samlat ansvar för kvalificerad analys, uppföljning och strategiskt genomförande inom detta område.