Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av folkbildningen

Statskontoret ska under fyra år göra en samlad och systematisk utvärdering av folkbildningen. Utvärderingen ska utgå från de fyra syften som finns för statsbidraget med folkbildningen Dessa är:

  • Att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Att bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
  • Att bidra till att bredda intresset för och öka delaktighet i kulturlivet.

Delrapporter