Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av inrättandet av Upphandlingsmyndigheten

Statskontoret ska utvärdera i vilken utsträckning inrättandet av en fristående myndighet för det statliga upphandlingsstödet har skapat bättre förutsättningar för väl fungerande upphandlingar och bidragit till regeringens mål för offentlig upphandling.

I uppdraget ingår bland annat redovisa hur Upphandlingsmyndigheten har organiserat sin verksamhet och kommunicerar sitt uppdrag. Statskontoret ska också kartlägga, analysera och bedöma myndighetens arbete när det gäller miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovationsfrämjande inom den upphandlingsstödjande verksamheten.

Delrapport