Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av organiseringen av fastighetsbildningen m.m.

Statskontoret ska utreda vad Lantmäteriet har gjort för att komma tillrätta med problemet med långa handläggningstider i fastighetsbildningen.

Statskontoret ska också utvärdera hur organiseringen i en statlig och flera kommunala lantmäterimyndigheter fungerar utifrån kraven på en enhetlig, rättssäker och effektiv fastighetsbildning.