Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av samordningen av tillsynen av gode män och förvaltare

Statskontoret ska utvärdera hur länsstyrelsernas samordning av tillsyn och tillsynsvägledning på området för gode män och förvaltare fungerar.

I uppdraget ingår att se hur samordningen kan förbättras  och överväga om en central aktör - en länsstyrelse eller någon annan förvaltningsmyndighet – bör ha ansvaret att samordna tillsynen och/eller tillsynsvägledningen.