Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av tillsynsansvaret enligt konsumentkreditlagen

Konsumentverket och Finansinspektionen har ett delat ansvar att utöva tillsyn att konsumentkreditlagen följs.

Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera detta delade tillsynsansvar och ska kartlägga hur myndigheterna arbetar med sina respektive delar av tillsynsansvaret. 

I uppdraget ingår också att göra en bedömning  av för- och nackdelar med det delade tillsynsansvaret och av om det medför hinder för en effektiv tillsyn.