Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Vad går det att lära av skandaler?

De senaste åren har media uppmärksammat skandaler på flera myndigheter. Det påverkar myndigheten på flera olika sätt, förtroendet raseras, medarbetarnas motivation påverkas och ledningen måste både kortsiktigt lösa problemen samtidigt som de påbörjar arbetet med att förändra förvaltningskulturen.

Vad kan myndigheter göra för att undvika skandaler? Hur går man vidare när en skandal inträffat? Hur kan man bygga upp förtroende och arbetsglädje efter en skandal?

Hans-Gunnar Axberger, tidigare professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet och justitieombudsman, berättar om lärdomar av skandalen på Riksrevisionen.

Katarina Norén, generaldirektör på Sjöfartsverket, berättar om hur de på myndigheten gått vidare efter krisen.