Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Riktade statsbidrag – hur gör man?

Tid:2021-04-13 kl. 15:00 - 16:30
Plats:Webbinariet sker i Skype för företag. Länk kommer att skickas ut senast 12 april till de som anmält sig.
Målgrupp:Målgrupp för seminariet är chefer och anställda i statsförvaltningen samt forskare.

Vad kännetecknar ett ändamålsenligt utformat riktat statsbidrag? Vilka andra verktyg kan regeringen använda för att styra skolan?

Riktade statsbidrag är ett omdiskuterat verktyg för att styra utvecklingen av den svenska skolan. För regeringen och riksdagen är det ett sätt att stödja en önskad utveckling på ett centralt politikområde, men huvudmännen uppfattar att det ofta leder till detaljstyrning och betungande administration.

Likvärdighetsbidraget har en friare konstruktion jämfört med många andra statsbidrag till skolan. I en utvärdering av likvärdighetsbidraget konstaterar Statskontoret att det ger ett effektivare stöd till huvudmännen än mer detaljstyrda bidrag. Med avstamp i Statskontorets rapport bjuder vi in till ett webbinarium där vi presenterar våra resultat om likvärdighetsbidraget. Med hjälp av tre inbjudna gäster diskuterar vi sedan riktade statsbidrag och andra verktyg för att styra kommunala verksamheter. I panelen deltar:

  • Erik Nilsson, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
  • Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
  • Sofia Sandgren Massih, ämnessakkunnig Riksrevisionen

Anmäl dig här senast den 9 april. Av tekniska skäl kommer vi att kunna ta emot högst 200 anmälningar, så anmäl dig gärna i god tid då platserna går åt snabbt.

Om du har frågor kan du kontakta oss på  seminarier@statskontoret.se