Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
9 april 2014

Arbete krävs för att säkra välfärden

Svensk offentlig förvaltning placerar sig i topp i internationella jämförelser men står också inför utmaningar, till exempel att ersätta kompetens vid pensionsavgångar i kommunerna. Det visar Statskontorets rapport Svensk förvaltning i ett internationellt perspektiv som jämför offentlig sektors utveckling i OECD-länderna.

Sverige har, i jämförelse med andra länder, ett bra utgångsläge med långsiktigt stabila finanser som skapar handlingsfrihet. Trots det kan vi inte slå oss till ro utan måste jobba vidare då behoven av och kraven på framtidens välfärd ökar, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson.

Kompetensförsörjning störst utmaning för kommunerna

Sverige står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning, större än många andra länder. 39 procent av andelen sysselsatta i offentlig sektor är 50 år eller äldre i Sverige. Genomsnittet i EU är 33 procent. En hög andel offentligt anställda med relativt hög ålder påverkar kompetensförsörjningen. I Sverige är det i kommunerna, med många äldre anställda, som utmaningen är störst. I mindre kommuner kan behovet av att rekrytera vara större än utbudet av arbetskraft. I takt med att befolkningen blir äldre och kraven på välfärd ökar kommer behoven av att prioritera inom välfärden att öka. Exempelvis diagram 3.5 (JPG-dokument, 96 kB).

Sverige – inte alltid världens öppnaste land

Rapporten visar också att Sverige är ett öppet land men i en internationell jämförelse finns det områden där vi inte ligger i framkant. Det handlar om att tjänstemän måste redovisa sina privata intressen, redovisning av bidrag till politiska partier och karantänregler för offentliga tjänstemän som går till företag eller organisationer de tidigare haft inflytande över. Exempelvis tabell 6.1. (JPG-dokument, 49 kB)

Statskontoret arrangerar i dag ett seminarium på temat "Den svenska staten – en förvaltning i världsklass?" för närmare 300 höga chefer i staten där rapporten presenteras och framtida utmaningar för offentlig sektor diskuteras.