Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
24 mars 2015

Förslag till uppdateringar i delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Kostnadsutjämningen i det kommunalekonomiska utjämningssystemet består av tio olika delmodeller för olika verksamheter. Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, som omfördelar cirka 4,1 miljarder kronor 2015 mellan kommuner, är en av modellerna. Statskontorets uppdrag från regeringen är att uppdatera underlaget om barns vistelsetider som används i delmodellen.

I dag används uppgifter från 2005 om barns genomsnittliga vistelsetid i förskolan på kommungruppsnivå. Nu finns uppgifter på kommunnivå från 2012 tillgängliga. Statskontoret ska också undersöka om den reducering av genomslaget för skillnader i vistelsetider som tillämpas vid beräkningarna ska kvarstå eller inte.

Statskontoret föreslår att:

  • Kommun ska vara indelningsgrund eftersom den genomsnittliga vistelsetiden varierar relativt mycket mellan enskilda kommuner i samma kommungrupp.
  • Dagens reducering av de genomsnittliga vistelsetiderna med 50 procent ska kvarstå eftersom åldersstrukturen förklarar en betydande del av de strukturella kostnadsskillnaderna mellan kommunerna.
  • De genomsnittliga vistelsetiderna som ska användas i delmodellen ska korrigeras och baseras på grunduppgifter där barn till arbetslösa och föräldralediga inte kan ha fler timmar än 15. Syftet är att undvika att kommuner kompenseras för att de erbjuder en högre servicenivå än vad skollagen kräver.