Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
12 januari 2015

Överenskommelser som styrmedel

Statskontorets studie analyserar överenskommelser mellan regeringen och SKL. Syftet har varit att belysa hur överenskommelser kan användas som styrmedel för regeringen, när de fungerar mest effektivt och när det är lämpligare att använda sig av andra styrmedel.

Överenskommelser mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har blivit allt vanligare. Överenskommelser skiljer sig från andra statliga styrmedel, såsom lagstiftning och resultatstyrning. De innebär även nya roller och arbetssätt hos SKL, statliga myndigheter och kommuner och landsting. Därför är det viktigt att i möjligaste mån tydliggöra roller, ansvar och processer i det fortsatta arbetet med överenskommelser.

Läs publikationen