Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
1 juni 2017

Redovisning av uppgiften att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur

Från 1 januari 2017 har Statskontoret i uppdrag att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Fokus i arbetet är ledarskapets betydelse och rollen som statsanställd. Statskontoret överlämnar i dag en redovisning om den övergripande inriktningen för pågående och planerade aktiviteter inom ramen för myndighetens uppgift.