Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 december 2014

Uppföljning av landstingens ekonomiska redovisning av folktandvården

Statskontoret har följt upp landstingens tillämpning av den nya gemensamma redovisningsmodell för folktandvården som huvudmännen kommit överens om att använda från och med 2012. Statskontorets samlade bedömning är att landstingens ekonomiska redovisning av folktandvården generellt sett har förbättrats betydligt sedan Statskontorets förra uppföljning för budgetåren 2008-2010.

Redovisningen behöver dock utvecklas för att den i sin helhet ska kunna bedömas som tillfredsställande. Statskontoret lämnar förslag på hur redovisningen kan förbättras.