Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
15 december 2016

Uppföljning av regeringens tillfälliga satsning på ökad bemanning i äldreomsorgen

Statskontoret har analyserat satsningens utformning, styrning och arbetssätt. Vi bedömer att satsningens utformning är ändamålsenlig och att de aktiviteter som kommunerna har genomfört stödjer satsningens mål om ökad kvalitet och trygghet för de äldre.

Vi identifierar dock vissa brister i satsningens genomförande som bland annat har försämrat kommunernas planeringsmöjligheter. Det finns också risk för att satsningen inte leder till långsiktiga effekter inom äldreomsorgen. Det finns därför skäl för regeringen att överväga åtgärder som kan främja ett systematiskt arbete hos kommunerna i slutfasen av satsningen. 

Rapporten är en delrapport. Statskontoret ska presentera en slutrapport senast den 29 mars 2019.