Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
25 oktober 2017

Utvärdering av regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar

Statskontoret har lämnat en delredovisning av uppdraget att utvärdera strategin för unga som varken arbetar eller studerar.

Delrapporten fokuserar på tre av åtgärderna i strategin:

  • Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att fördela statsbidrag till lokala insatser för att starta nya eller utveckla ”en väg in”-verksamhet och uppsökande verksamhet för unga som varken arbetar eller studerar.
  • Uppdrag till Folkbildningsrådet att fördela statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund för att matcha utbildning med individens förutsättningar och arbetsmarknadens behov.
  • Uppdrag till Skolverket att genomföra verksamhetsnära insatser för att förebygga avhopp från gymnasiet.

Utredningen visar att de statliga åtgärderna har betydelse för de lokala aktörer som får bidrag till sin verksamhet och de unga som deltar i olika insatser. Men utredningen pekar också på att åtgärdernas räckvidd riskerar att bli begränsad. Det är förhållandevis få projekt som får del av medlen, framtiden för verksamheterna är osäker och åtgärderna är inte riggade för effektutvärdering och kunskapsspridning.