Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
31 maj 2018

Utveckling av statens styrning av kommuner och landsting 2017

Statskontoret redovisar och analyserar översiktligt utvecklingen av statens styrning av kommuner och landsting och deras verksamheter. 

I rapporten redovisas riksdagens, regeringens och statliga myndigheters styrning genom bland annat lagar, statsbidrag, överenskommelser och föreskrifter. Vi redogör även för utredningar samt riksdagens och Lagrådets yttranden som rör statens styrning av kommuner och landsting. Syftet är att ge en samlad bild av statens styrning av kommuner och landsting.

Rapporten är den första i en planerat årligt återkommande rapportering från Statskontoret.