Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Lättläst

Lättläst information om vad Statskontoret gör

Statskontoret är en myndighet som arbetar för regeringen. 
Vi arbetar för att sådant som är till för alla i samhället ska fungera så bra som möjligt.

Det kan handla om att undersöka hur en myndighet arbetar eller vad ett beslut i regeringen har fått för konsekvenser för medborgare och företag.

Statskontoret undersöker sådant som regeringen har bestämt ska göras för att se om det fungerar bra eller om man kan göra på något annat, bättre sätt. 
Ibland kommer Statskontoret med förslag på något som man tycker behöver undersökas.

De undersökningar vi gör blir ofta rapporter som du kan läsa på vår webbplats eller beställa i tryckt form.

För att kunna arbeta så bra som möjligt har Statskontoret delats in i fem enheter. 
Varje enhet håller kontakt med de departement man ansvarar för.

Statskontoret är en myndighet som funnits ända sedan 1680 och man har haft samma namn hela tiden. 

Chefen för Statskontoret heter Annelie Roswall Ljunggren och hon har titeln generaldirektör.

Vill du veta mer om Statskontoret eller säga vad du tycker om Statskontoret så kan du skicka brev till den här adressen:

Statskontoret
Box 396
101 27 Stockholm

Du kan också ringa på telefonnummer 08-454 46 00
eller skicka e-post till registrator@statskontoret.se