Till huvudinnehåll

Färre deltagare än väntat i intensivåret

Statskontoret konstaterar att Arbetsförmedlingens intensivår har färre deltagare än planerat, även om antalet nu ökar. Skillnaderna i innehåll mellan intensivåret och etableringsprogrammet är än så länge små.


2022-04-25

Statskontoret har i en delrapport undersökt hur Arbetsförmedlingen genomför intensivåret, en satsning som riktar sig till nyanlända personer inom etableringsprogrammet och som startade i april 2021. Syftet med intensivåret är att deltagarna genom språkintensiva och arbetsplatsnära insatser ska komma i arbete inom ett år.  

- Antalet deltagare i intensivåret är lägre än planerat, även om antalet nya deltagare ökat snabbt under de senaste månaderna. Det finns också indikationer på att innehållet som deltagarna i intensivåret tar del av hittills liknar innehållet i etableringsprogrammet i stort, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.

Det är relativt få deltagare som tar del av arbetsplatsnära insatser och sådana insatser som är specifika för intensivåret, som intensiv praktik och mentorskap. En förklaring kan vara att många deltagare just har påbörjat sina intensivår.

Statskontoret föreslår att Arbetsförmedlingen bör utveckla tillvägagångssättet för att kunna erbjuda mentorer till fler deltagare.

Statskontoret rekommenderar också att Arbetsförmedlingen prioriterar deltagare som har förutsättningar att komma i arbete inom ett år framför aspekter som att rekrytera deltagare med olika bakgrund.

I en slutrapport som Statskontoret redovisar i januari 2023 kommer Statskontoret bland annat att analysera arbetsmarknadsutfallet, det vill säga om deltagarna kommer i arbete inom ett år.