Till huvudinnehåll

Sammanställning av kunskap om utomeuropeiskt födda kvinnor som står utanför arbetskraften. Slutrapport

2018:3

Statskontoret redovisar i denna rapport en sammanställning av kunskap om utomeuropeiskt födda kvinnor som står utanför arbetskraften. Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas av höga krav på formell utbildning och på språkkunskaper, krav som många av de utomeuropeiskt födda kvinnorna inte lever upp till. Andra hinder för deltagande i arbetskraften är diskriminering och traditionella familjevärderingar.

Kommunerna genomför flera viktiga insatser till stöd för att utomeuropeiskt födda kvinnor ska kunna inkluderas i arbetskraften, men det finns brister i arbetet. Till exempel görs bedömningen att kvinnornas deltagande i svenskundervisning är lågt. 

Rapporten bygger på en genomgång av forskningen på området, en enkätundersökning till kommunerna och intervjuer med experter och sakkunniga inom området.