Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Sjukfrånvaro i staten

Vår årliga sammanställning av sjukfrånvarostatistiken inom myndigheter och sektorer.

 

Visa diagraminformation
Källa: Databasen Hermes samt myndigheternas årsredovisningar

Detta diagram är ett utdrag ur vår årliga publikation Sjukfrånvaron i staten - myndigheter och sektorer.