Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Analys av Arbetsmiljöverket

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att göra en analys av Arbetsmiljöverket. Syftet med analysen är att identifiera utvecklingsbehov.

Statskontoret gjorde senast en myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket 2014. Sedan dess har regeringen ökat myndighetens anslag. Den här analysen utgår bland annat från Statskontorets iakttagelser i myndighetsanalysen 2014 och resursförstärkningen till myndigheten.

Statskontoret ska också särskilt undersöka utfallet av tillsynsverksamheten mot bakgrund av förändringarna i instruktionen 2018.