Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndighetsanalys av Svenska kraftnät

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utföra en myndighetsanalys av affärsverket Svenska kraftnät. Analysen ska särskilt belysa hur affärsverkets ekonomiska mål får genomslag i verksamheten.

Statskontoret ska i analysen:

  • Belysa och bedöma hur Svenska kraftnät omsätter regeringens styrning och analysera hur Svenska kraftnät fullgör sitt uppdrag
  • Belysa och bedöma hur effektivt Svenska kraftnät använder sina resurser
  • Belysa och bedöma hur interna och externa faktorer påverkar Svenska kraftnäts möjligheter att fullgöra sitt uppdrag så effektivt som möjligt, samt
  • Belysa frågeställningar som är särskilt viktiga för Svenska kraftnäts förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag framöver

Analysen ska ske i enlighet med Statskontorets modell för myndighetsanalyser som tagits fram på uppdrag av regeringen.