Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Hur gör man?

Ett dilemma är en situation utan tydliga svar om vad som är rätt och fel. Ibland kommer man även i dilemmadiskussioner in på var gränsen går mellan lagligt och olagligt. Därför kan det vara bra att som samtalsledare ha koll på var gränserna går och om ni har riktlinjer som är relevanta för det dilemma ni ska diskutera.

Målet är diskussion, inte konsensus

Målet är att diskutera problem, åtgärder och konsekvenser på situationer där det inte är självklart hur man ska agera. När du leder diskussionen är det därför viktigt att kunna träda tillbaka och lyssna aktivt, inte komma med svar. Syftet är inte att ni ska komma överens, utan själva diskussionen.

Chefer har ett ansvar

Ledare i en organisation har ett ansvar men också möjlighet att aktivt leda samtal om svåra situationer som kan uppstå i arbetet, på till exempel möten eller arbetsplatsträffar. Genom att samtala i vardagen om verklighetsnära svåra situationer vänjer chefer och medarbetare sig vid att prata om svåra situationer och tränar samtidigt den etiska kompassen. Det underlättar när verkliga situationer uppstår. Det är samtidigt ett sätt att hålla diskussionen om etiska frågor levande i organisationen. Se vår dilemmabank.

Tips till att skriva egna dilemman

Efterfråga knepiga yrkessituationer från medarbetarna, situationer som de har löst bra eller som var svåra att hantera eller situationer där olika roller krockar. Omformulera situationerna som dilemman.

Du kan också skriva om några av de dilemmana som finns på vår webbplats för att göra dem mer anpassade till er verksamhet.

Till varje dilemma är det tre centrala frågor deltagarna bör diskutera:

  • Ser du något problematiskt i den här situationen?
  • Vad skulle du göra om du vore x?
  • Har du upplevt liknande situationer? Skulle något liknande kunna hända hos oss?

Webbutbildning i att leda dilemmasamtal

Vill du leda dilemmasamtal men känner dig osäker på hur du ska göra? Den här webbutbildningen ger dig konkreta tips om hur du kan göra och vad du bör tänka på.

Bild som visar webbutbildningens första sida

Utbildningen består av fyra delar: 
1. Rollen som statsanställd 
2. Dilemmasamtal – vad och varför? 
3. Tips inför dilemmasamtal 
4. Exempel på dilemmasamtal

Klicka på bilden ovan för att öppna webbutbildningen eller gå in här.