Statskontoret - Regeringens utredningsstöd

Statskontoret förser regeringen och departementen med relevant, konkret och användbart beslutsunderlag för omprövning och effektivisering. Frågor om statsförvaltningens organisation, styrning och utveckling är en del av Statskontorets uppdrag på det förvaltningspolitiska området.

Nyheter

 • Reformeringen av försvarslogistiken. Delrapport 2

  15 apr 2014Statskontorets utvärdering av Försvarsmaktens och Försvarets materielverks (FMV) gemensamma arbete med att effektivisera försvarslogistiken visar att myndigheterna inte klarar kraven på sänkta kostnader. Det är också oklart hur de ska fördela kraven på kostnadsminskningar mellan sig.

 • Länsstyrelsens samordning av arbetet mot prostitution och människohandel

  11 apr 2014Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan 2008 haft i uppdrag att utveckla samordning och samverkan i arbetet mot prostitution och människohandel på nationell nivå. Uppdraget pågår till och med 2014 och Statskontoret har utvärderat Länsstyrelsens arbete.

 • Arbete krävs för att säkra välfärden

  9 apr 2014Svensk offentlig förvaltning placerar sig i topp i internationella jämförelser men står också inför utmaningar, till exempel att ersätta kompetens vid pensionsavgångar i kommunerna. Det visar Statskontorets rapport Svensk förvaltning i ett internationellt perspektiv som jämför offentlig sektors utveckling i OECD-länderna.

 • Statlig effektiviseringspotential

  1 apr 2014Statskontoret redovisar den första delen i uppdraget att identifiera effektiviseringspotentialer i statlig kärnverksamhet. Arbetet har till stora delar handlat om att utarbeta en metodik för att identifiera systemrelaterade effektiviseringsmöjligheter och att beskriva möjliga tillvägagångssätt. Det här underlaget kommer att användas som grund för det fortsatta arbetet.

 • Stora effektiviseringsmöjligheter med e-förvaltning

  31 mar 2014E-förvaltning ger en rad nya möjligheter för höjd effektivitet och kvalitet i den offentliga förvaltningen, liksom för medborgare och företag. Statskontoret konstaterar i sin utvärdering av E-delegationen att frågorna kräver mer samlad politisk styrning och kraftfulla finansieringslösningar för att dessa möjligheter ska kunna förverkligas fullt ut.

Gå till nyhetsarkivet