Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
Höstbild

Aktuellt

13 september 2017 Vi söker utredare sista dag för ansökan är den 27 september. 28 augusti 2017 Statskontoret flyttar Den 1 september 2017 flyttade Statskontoret till nya lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Vi är samlokaliserade med myndigheterna Kulturanalys, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Svenska institutet för europapolitiska studier... 29 juni 2017 Ovilja och osäkerhet hinder för uthyrning av privatbostäder Ovilja och osäkerhet är de främsta hindren för uthyrning av privatbostäder. Det visar Statskontorets analys av hur privatbostadsuthyrningen fungerar som överlämnas till regeringen i dag. Statskontoret lämnar en rad förslag på åtgärder som regeringen... 16 juni 2017 Rapportering av uppdrag till Utredningen om översyn av kostnadsutjämningen Statskontoret har haft i uppdrag att till Utredningen om översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting lämna fyra underlag 16 juni 2017 Hur utvecklas den offentliga sektorn? I rapporten Den offentliga sektorn i korthet 2017 redovisar Statskontoret en översiktlig bild av utvecklingen inom ett antal områden under de senaste åren. Rapporten har i år temat ”Staten som arbetsgivare” men tar även upp den offentliga sektorns... 15 juni 2017 Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan Statskontoret har utrett hur livsmedelskontrollen kan stärkas i kommuner där kontrollen är otillräcklig eller inte utförs på ett riskbaserat sätt. Statskontorets kartläggning visar att problemen bland annat beror på att kommuner med ett litet antal... 2 juni 2017 Myndighetsanalys av Forum för levande historia Statskontoret har analyserat Forum för levande historia enligt modellen för myndighetsanalyser. Forum för levande historia ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. 1 juni 2017 Redovisning av uppgiften att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur Från 1 januari 2017 har Statskontoret i uppdrag att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Fokus i arbetet är ledarskapets betydelse och rollen som statsanställd. Statskontoret överlämnar i dag en redovisning om den... 1 juni 2017 Fler myndigheter tar emot praktikanter Statliga myndigheters arbete med att ta emot praktikanter som är dels arbetssökande nyanlända, dels arbetssökande personer med funktionsnedsättning har kommit igång väl, visar Statskontorets uppföljning. Målet om att ta emot minst 1 000 nyanlända som... 31 maj 2017 Förtroende för staten – förvaltningspolitiska utvecklingsområden och prioriteringar 2017–2018 Att medborgarna har förtroende för statsförvaltningen är nödvändigt för att staten ska kunna hantera större utmaningar framöver. Förtroende för staten står därför i centrum i Statskontorets analys av förvaltningspolitiska utvecklingsområden...
Läs tidigare nyheter