Statskontoret – myndigheten för en effektiv statsförvaltning

Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.

Nyheter

 • Förbättrad vård för papperslösa

  15 apr 2015De flesta papperslösa i Sverige som söker vård erbjuds vård enligt den nya lagen från 2013, visar Statskontorets uppföljning. Det finns dock hinder i tillämpningen. Den vanligaste orsaken är bristande kunskaper bland vårdpersonal om vad lagen innebär.

 • Utvärdering av regeringens ANDT-strategi

  15 apr 2015Statskontorets utvärdering av regeringens alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksstrategi 2011-2015 visar att strategins utformning varit ändamålsenlig för att nå regeringens mål om att komma till rätta med de problem som bruk och missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak orsakar.

 • Utvärdering av effektiviseringar inom försvarslogistiken

  14 apr 2015Statskontoret har sedan 2013 följt och utvärderat det arbete som Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) gemensamt bedriver för att effektivisera försvarslogistiken. Reformen ska leda till en sammanhållen försörjning av materiel och logistik och till att kostnaderna sänks med 760 miljoner kronor per år från och med 2015.

 • Jämställdhetsfrämjande insatser i skolor och förskolor

  31 mar 2015Statskontorets utvärdering av regeringens satsningar för att främja jämställdhet i skolväsendet visar att satsningarna bidragit till att skapa förutsättningar för att främja jämställdhet. Bidraget har dock blivit mindre än vad regeringen avsett. Det beror mer på förutsättningarna för regeringens satsningar och Skolverkets uppdrag, än på Skolverkets genomförande.

 • Ökad dialog och stärkt samverkan med Bredbandsforum

  31 mar 2015Statskontorets utvärdering av Bredbandsforums verksamhet 2010-2014 visar att de har ökat dialogen och stärkt samverkan mellan berörda aktörer inom bredbandsutbyggnaden. Forumet har fokuserat på relevanta frågor och bedrivit en välorganiserad och produktiv verksamhet genom att ta fram flera förslag för att främja bredbandsutbyggnaden.

Gå till nyhetsarkivet

Förvaltningspolitisk dag 2015

Förvaltningspolitisk dag 2015

Tävla om Europas mest innovativa utvecklingsprojekt i offentlig sektor

Tävla om Europas mest innovativa utvecklingsprojekt i offentlig sektor

Hur stor är den offentliga sektorn?

Hur stor är den offentliga sektorn?

På gång

På gång
 • 22 april 13:00 – 17:00
  Förvaltningspolitisk dag 2015
 • 23 april 13:30 – 17:30
  Statskontoret medverkar i seminarium om Genus och jämställdhet i forskningsfinansiering och -beredning
 • 14 maj
  Myndigheternas sjukfrånvaro 2014