Statskontoret – myndigheten för en effektiv statsförvaltning

Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.

Nyheter

 • Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet

  19 dec 2014Statskontorets bedömer att Konjunkturinstitutet fullgör sitt samlade uppdrag. Kvaliteten i analyserna från de tre verksamheterna; prognos, miljöekonomi och konjunkturbarometer är hög och rapporterna är relevanta som underlag för ekonomisk politik och miljöpolitik.

 • Möjligheter till effektivisering i statlig kärnverksamhet

  18 dec 2014Statskontoret har analyserat förutsättningar för att öka effektiviteten i den statliga kärnverksamheten genom olika systemrelaterade förändringar.

 • Tydligare roller och ökad transparens i stödet till försvarsexport

  18 dec 2014Bildandet av Försvarsexportmyndigheten har lett till tydligare rollfördelning och ökad transparens i det statliga exportstödet, visar Statskontorets rapport. Myndighetens redovisning av verksamhetens resultat behöver dock bli tydligare.

 • Fördjupningsfrågor för analys av Trafikverket och Transportstyrelsen

  17 dec 2014Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att följa upp Trafikverkets och Transportstyrelsens verksamhet och resultat. Uppföljningen ska göras i ljuset av senare års organisatoriska förändringar på transportområdet med fokus på myndigheternas förutsättningar att möta och hantera utvecklingen på området. Denna delrapport innehåller en kartläggning av myndigheternas verksamheter samt en beskrivning av de fördjupningsfrågor som Statskontoret kommer att analysera närmare i det fortsatta utredningsarbetet.

 • Ökad tillsyn över Migrationsverkets förvar

  17 dec 2014Tillsynen över verksamheten vid Migrationsverkets förvar behöver förstärkas. Statskontoret föreslår i en rapport till regeringen att en fristående myndighet ska ges i uppdrag att utöva tillsynen.

Gå till nyhetsarkivet