Statskontoret – myndigheten för en effektiv statsförvaltning

Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.

Nyheter

 • Förslag till uppdateringar i delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

  24 mar 2015Kostnadsutjämningen i det kommunalekonomiska utjämningssystemet består av tio olika delmodeller för olika verksamheter. Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, som omfördelar cirka 4,1 miljarder kronor 2015 mellan kommuner, är en av modellerna. Statskontorets uppdrag från regeringen är att uppdatera underlaget om barns vistelsetider som används i delmodellen.

 • Vad får outsourcing av statlig kärnverksamhet för konsekvenser?

  17 mar 2015Outsourcing av kärnverksamhet är i dag omfattande inom staten. Cirka 600 miljarder beräknar Konkurrensverket att de offentliga inköpen uppgick till 2012, varav en del utgörs av outsourcing av statlig kärnverksamhet. En stor del av de offentliga tjänsterna utförs numera av privata aktörer. Det får konsekvenser för staten, näringslivet och tjänstemannarollen.

 • Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

  16 mar 2015Statskontoret har utvärderat handlingsplanen för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. De flesta av åtgärderna som Statskontoret har utvärderat har bidragit till respektive delmål och därmed till de övergripande målen med handlingsplanen.

 • Civilminister Ardalan Shekarabi besökte Statskontoret

  6 mar 2015Förvaltningspolitiken är en prioriterad fråga och Statskontoret är en central myndighet när det gäller att utveckla statsförvaltningen. Det konstaterade civilminister Ardalan Shekarabi när han på fredagen gästade myndigheten

 • Fri kvot föryngrar inte nämndemannakåren

  13 feb 2015Förslaget om införande av en fri kvot där allmänheten kan ansöka om uppdrag som nämndeman skulle öppna upp för en bredare rekrytering. Däremot skulle det inte förändra nämndemannakårens ålderssammansättning i någon större utsträckning, visar Statskontorets rapport.

Gå till nyhetsarkivet

Förvaltningspolitisk dag 2015

Förvaltningspolitisk dag 2015

Tävla om Europas mest innovativa utvecklingsprojekt i offentlig sektor

Tävla om Europas mest innovativa utvecklingsprojekt i offentlig sektor

Hur stor är den offentliga sektorn?

Hur stor är den offentliga sektorn?

På gång

På gång
 • 31 mars
  Utvärdering av Bredbandsforum
 • 31 mars
  Utvärdering av jämställdhetsinsatser inom skolväsendet
 • 31 mars
  Uppföljning och utvärdering av Inspektionen för vård och omsorg (IVO)