Statskontoret – myndigheten för en effektiv statsförvaltning

Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.

Nyheter

 • Statskontoret söker utredare

  15 feb 2015Sista dag för ansökan är den 8 mars

 • Fri kvot föryngrar inte nämndemannakåren

  13 feb 2015Förslaget om införande av en fri kvot där allmänheten kan ansöka om uppdrag som nämndeman skulle öppna upp för en bredare rekrytering. Däremot skulle det inte förändra nämndemannakårens ålderssammansättning i någon större utsträckning, visar Statskontorets rapport.

 • Analys av nationell handlingsplan för arbetsmiljöpolitik

  2 feb 2015Statskontorets analys av den nationella handlingsplanen för arbetsmiljöpolitik för perioden 2010−2015 visar att den i stor utsträckning fångar upp viktiga utmaningar som behöver uppmärksammas på arbetsmiljöområdet. Däremot bedömer Statskontoret att handlingsplanen inte uppfyller de krav som bör ställas på en plan som avses vara styrande för att genomföra åtgärder inom arbetsmiljöpolitiken. Det gäller till exempel krav på tydliga målformuleringar, ett utpekat ansvar för genomförandet av konkreta åtgärder samt krav på uppföljning och återrapportering av resultat.

 • Det behövs bättre förutsättningar för ett effektivt nyttjande av tolkar i domstol

  22 jan 2015Var tredje tolk som anlitas av en domstol saknar auktorisation. Det kan innebära risker för enskildas rättssäkerhet vid en förhandling. Statskontoret föreslår i en rapport till regeringen en rad konkreta åtgärder för en mer effektiv användning av tolkar vid domstolarna så att dessa risker kan minskas.

 • Överenskommelser som styrmedel

  19 jan 2015Överenskommelser mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har blivit allt vanligare. Överenskommelser skiljer sig från andra statliga styrmedel, såsom lagstiftning och resultatstyrning.

Gå till nyhetsarkivet

Förvaltningspolitisk dag 2015

Förvaltningspolitisk dag 2015

Tävla om Europas mest innovativa utvecklingsprojekt i offentlig sektor

Tävla om Europas mest innovativa utvecklingsprojekt i offentlig sektor

Hur stor är den offentliga sektorn?

Hur stor är den offentliga sektorn?

På gång

På gång
 • 16 mars
  Utvärdering av regeringens handlingsplan mot våldsbejakande extremism
 • 31 mars
  Översyn av delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
 • 31 mars
  Utvärdering av Bredbandsforum