Statskontoret – myndigheten för en effektiv statsförvaltning

Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.

Nyheter

 • Klagomål mot vården kostar för mycket

  13 okt 2014Klagomål mot vården bör i större utsträckning utredas av landstingens patientnämner i stället för av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Förslaget, som Statskontoret presenterar i en rapport till regeringen, innebär att klagomålen hanteras närmare patienterna och vården och att verksamheten blir mer kostnadseffektiv.

 • Ingvar Mattson på plats som ny generaldirektör

  1 okt 2014på Statskontoret från 1 oktober.

 • Myndigheternas värdegrundsarbete – utvärdering av projektet Offentligt etos

  30 sep 2014Statskontoret har utvärderat projektet Offentligt etos som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) genomförde 2010–2012. Krus skulle verka för att statsanställdas kunskaper och förståelse om den statliga värdegrunden stärktes.

 • Arbetsmiljöverket behöver prioritera rätt arbetsplatser i sin tillsyn

  30 sep 2014Arbetsmiljöverket ansvarar för tillsyn inom arbetsmiljöområdet. Myndigheten kan inte besöka alla arbetsplatser, utan ska inrikta sin tillsyn på arbetsplatser där riskerna för ohälsa och olycksfall är som störst. Statskontorets rapport visar att Arbetsmiljöverket inte har prioriterat sådana arbetsplatser.

 • IVO bör ta över Lex Bobby-utredningar

  29 sep 2014Statskontoret föreslår i en rapport till regeringen att dödsfallsutredningar, som ska förebygga att barn dör till följd av brott och att vuxna utsätts för dödligt våld av närstående, flyttas från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Utredningarna bör kompletteras med tillsyn i varje enskilt fall.

Gå till nyhetsarkivet

Hur stor är den offentliga sektorn?

Hur stor är den offentliga sektorn?

På gång

På gång
 • 31 oktober
  Delrapport - Utvärdering av överenskommelse om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre
 • 31 oktober
  Utvärdering av den förändrade ansvarsfördelningen för körkortsfrågor
 • 31 oktober
  Utvärdering av Kriminalvårdens stöd till ideella organisationer