Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
bild som beskriver pufflänk

Aktuellt

10 januari 2019 Vi söker projektadministratör

Sista dag för ansökan är den 31 januari.

14 december 2018 Försvarsmaktens ekonomiska planering behöver förbättras

De ekonomiska underlag som Försvarsmakten har lämnat till regeringen är inte tillräckligt användbara i regeringens styrning, planering och uppföljning. Underlagen ger en ofullständig bild av Försvarsmaktens ekonomiska behov och vilken...

14 december 2018 Bättre koll på kulturarvet – en översyn av den kyrkoantikvariska ersättningen

I rapporten rekommenderar Statskontoret Svenska kyrkan att intensifiera arbetet med att identifiera och kartlägga vård- och underhållsbehov och länsstyrelserna att prioritera sin tillsyn avseende det kyrkliga kulturarvet. Statskontoret...

13 december 2018 Utvärdering av regeringens åtgärder mot våldsbejakande extremism 2014–2017

Statskontoret har utvärderat regeringens åtgärder för att förebygga våldsbejakande extremism. Satsningen har haft ett bra genomslag, trots att den var relativt blygsam mätt i pengar.

6 december 2018 En visselblåsarfunktion – överväganden och praktiska råd

I vårt arbete med att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten har vi tagit fram handboken En visselblåsarfunktion – överväganden och praktiska råd. Den förklarar vilka frågor myndigheterna behöver ställa sig och...

30 november 2018 Utvärdering av det nya klagomålssystemet inom hälso- och sjukvården

Den 1 januari 2018 började nya bestämmelser att gälla som ska bidra till en mer ändamålsenlig hantering av patientklagomål mot hälso- och sjukvården. I det nya klagomålssystemet ska patienter snabbare få svar på sina klagomål och vårdgivare...

23 november 2018 Myndighetsanalys av Institutet för språk och folkminnen

Statskontoret bedömer i sin myndighetsanalys att Institutet för språk och folkminnen (Isof) bedriver en omfattande och kvalificerad verksamhet inom alla sina uppgifter, trots omständigheter som försvårar styrningen av myndigheten. Isof står...

15 november 2018 Små men positiva effekter av tidsomställningen

Den tidsomställning som görs två gånger om året har små kända effekter på det svenska samhället. De få effekter som finns är övervägande positiva. Det visar en sammanställning av kunskapsläget som Statskontoret tagit fram på uppdrag av...

1 november 2018 Utvärdering av en samlad styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Statskontoret har sedan 2016 följt och utvärderat den statliga kunskapsstyrningen för hälso- och sjukvård och socialtjänst. I slutrapporten bedömer vi att samverkan mellan myndigheterna i Rådet för styrning med kunskap (rådet) och mellan...

1 november 2018 Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden. Indikatorer för att följa omregleringens effekter

Den 1 januari 2019 omregleras den svenska spelmarknaden. Omregleringen innebär bland annat att alla företag som tillhandahåller spel i Sverige ska ha en licens. Det huvudsakliga motivet för licenssystemet är att staten ska få kontroll över...

Läs tidigare nyheter