Statskontoret - Regeringens utredningsstöd

Statskontoret förser regeringen och departementen med relevant, konkret och användbart beslutsunderlag för omprövning och effektivisering. Frågor om statsförvaltningens organisation, styrning och utveckling är en del av Statskontorets uppdrag på det förvaltningspolitiska området.

Nyheter

 • Statliga medel till socialtjänsten har bidragit till utveckling

  1 sep 2014Statskontoret konstaterar i en rapport att socialtjänsten har bättre förutsättningar att utvecklas på lång sikt tack vare en satsning inom området. Men än återstår arbete för att insatser, arbetssätt och metoder ska bli bestående.

 • Ingvar Mattson ny generaldirektör för Statskontoret

  7 aug 2014Regeringen har i dag utsett Ingvar Mattson till generaldirektör och chef för Statskontoret. Han tillträder tjänsten den 1 oktober 2014.

 • Statskontoret föreslår stärkt samverkan inom tillsynsvägledningen på miljöområdet

  26 jun 2014Kvaliteten på vägledningen varierar mellan de tillsynsvägledande myndigheterna och mellan olika tillsynsområden inom miljöbalken, visar Statskontorets utvärdering. Det kan leda till brister i tillsynens effektivitet och rättssäkerhet.

 • Myndigheterna blir färre men större

  19 jun 2014Antalet årsarbetskrafter i staten 2014 är den högsta nivån för 2000-talet, visar Statskontorets rapport om utvecklingen i den offentliga sektorn. Samtidigt fortsätter antalet myndigheter att minska, men i avtagande takt.

 • Ökad samsyn av kulturarvets digitalisering

  16 jun 2014Digisam är ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet vid Riksarkivet. Statskontorets utvärdering av verksamheten vid Digisam visar att det har lett till ökad samordning och samsyn vad gäller digitaliseringsfrågor inom kulturarvssektorn och också bidrar till ett effektivare utnyttjande av statens resurser.

Gå till nyhetsarkivet

Hur stor är den offentliga sektorn?

Hur stor är den offentliga sektorn?

På gång

På gång
 • 30 september
  Översyn av modellen för individ- och familjeomsorg inom det kommunalekonomiska utjämningssystemet
 • 1 oktober
  Utvärdering av projektet Offentlig etos
 • 1 oktober
  Utvärdering av Socialstyrelsens utredningsverksamhet av vissa dödsfall