Statskontoret – myndigheten för en effektiv statsförvaltning

Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.

Nyheter

 • Ideella organisationer – komplement till Kriminalvårdens frigivningsförberedande insatser

  30 okt 2014Statskontoret har på regeringens uppdrag utvärderat Kriminalvårdens stöd till ideella organisationer. Tio organisationer, däribland Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) och Kriminellas revansch i samhället (KRIS), får statsbidrag 2014. Statsbidraget går till stor del till besöksverksamhet på häkten och anstalter.

 • Delrapport - Överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre

  29 okt 2014Regeringen och Sveriges kommuner och landsting har ingått en överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Den syftar bland annat till att stärka ett systematiskt arbetssätt i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre.

 • Problem med reformen av körkortshanteringen

  29 okt 2014År 2010 flyttades körkortshanteringen från länsstyrelserna till Transportstyrelsen. Reformen var dåligt förberedd och fram till 2013 hade Transportsstyrelsen problem med långa handläggningstider. För att komma till rätta med hanteringen valde Transportstyrelsen att inte utreda ett stort antal ärenden. Under myndighetens första fyra år som ansvarig körkortsmyndighet återkallades 11 000 färre körkort än under motsvarande period på länsstyrelsetiden.

 • Klagomål mot vården kostar för mycket

  13 okt 2014Klagomål mot vården bör i större utsträckning utredas av landstingens patientnämner i stället för av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Förslaget, som Statskontoret presenterar i en rapport till regeringen, innebär att klagomålen hanteras närmare patienterna och vården och att verksamheten blir mer kostnadseffektiv.

 • Ingvar Mattson på plats som ny generaldirektör

  1 okt 2014på Statskontoret från 1 oktober.

Gå till nyhetsarkivet

Hur stor är den offentliga sektorn?

Hur stor är den offentliga sektorn?

På gång

På gång
 • 1 december
  Kartläggning av information om kommuner
 • 1 december
  Delrapport - Utvärdering av stöd för yrkesintroduktionsanställningar
 • 15 december 08:30 – 08:30
  Utredning om statistikansvar för utbildningar inom Myndigheten för yrkeshögskolans ansvarsområde