Statskontoret - Regeringens utredningsstöd

Statskontoret förser regeringen och departementen med relevant, konkret och användbart beslutsunderlag för omprövning och effektivisering. Frågor om statsförvaltningens organisation, styrning och utveckling är en del av Statskontorets uppdrag på det förvaltningspolitiska området.

Nyheter

 • Statskontoret föreslår stärkt samverkan inom tillsynsvägledningen på miljöområdet

  26 jun 2014Kvaliteten på vägledningen varierar mellan de tillsynsvägledande myndigheterna och mellan olika tillsynsområden inom miljöbalken, visar Statskontorets utvärdering. Det kan leda till brister i tillsynens effektivitet och rättssäkerhet.

 • Myndigheterna blir färre men större

  19 jun 2014Antalet årsarbetskrafter i staten 2014 är den högsta nivån för 2000-talet, visar Statskontorets rapport om utvecklingen i den offentliga sektorn. Samtidigt fortsätter antalet myndigheter att minska, men i avtagande takt.

 • Ökad samsyn av kulturarvets digitalisering

  16 jun 2014Digisam är ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet vid Riksarkivet. Statskontorets utvärdering av verksamheten vid Digisam visar att det har lett till ökad samordning och samsyn vad gäller digitaliseringsfrågor inom kulturarvssektorn och också bidrar till ett effektivare utnyttjande av statens resurser.

 • En framtida förvaltning

  9 jun 2014I en promemoria till Regeringskansliet presenteras en analys av förvaltningspolitiska utvecklingsområden och Statskontorets prioriterade insatser under 2014–2015.

 • Svag ökning av sjukfrånvaro i staten

  13 maj 2014Sjukfrånvaron i de statliga myndigheterna uppgick till 3,2 procent av den tillgängliga arbetstiden år 2013. Det är en ökning jämfört med föregående år då den låg på 3,0 procent. Det är andra året i rad som sjukfrånvaron i staten ökar. Kvinnors sjukfrånvaro är nu mer än dubbelt så hög som männens.

Gå till nyhetsarkivet

Hur stor är den offentliga sektorn?

Hur stor är den offentliga sektorn?

På gång

På gång
 • 1 september
  Utvärdering av överenskommelsen om evidensbaserad praktik inom socialtjänsten
 • 30 september
  Översyn av modellen för individ- och familjeomsorg inom det kommunalekonomiska utjämningssystemet
 • 1 oktober
  Utvärdering av projektet Offentlig etos