Statskontoret – myndigheten för en effektiv statsförvaltning

Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.

Nyheter

 • Det behövs bättre förutsättningar för ett effektivt nyttjande av tolkar i domstol

  22 jan 2015Var tredje tolk som anlitas av en domstol saknar auktorisation. Det kan innebära risker för enskildas rättssäkerhet vid en förhandling. Statskontoret föreslår i en rapport till regeringen en rad konkreta åtgärder för en mer effektiv användning av tolkar vid domstolarna så att dessa risker kan minskas.

 • Överenskommelser som styrmedel

  19 jan 2015Överenskommelser mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har blivit allt vanligare. Överenskommelser skiljer sig från andra statliga styrmedel, såsom lagstiftning och resultatstyrning.

 • Statskontoret söker utredningschef

  9 jan 2015Sista dag för ansökan är den 8 februari.

 • Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet

  19 dec 2014Statskontorets bedömer att Konjunkturinstitutet fullgör sitt samlade uppdrag. Kvaliteten i analyserna från de tre verksamheterna; prognos, miljöekonomi och konjunkturbarometer är hög och rapporterna är relevanta som underlag för ekonomisk politik och miljöpolitik.

 • Möjligheter till effektivisering i statlig kärnverksamhet

  18 dec 2014Statskontoret har analyserat förutsättningar för att öka effektiviteten i den statliga kärnverksamheten genom olika systemrelaterade förändringar.

Gå till nyhetsarkivet

Förvaltningspolitisk dag 2015

Hur stor är den offentliga sektorn?

Hur stor är den offentliga sektorn?

På gång

På gång
 • 30 januari
  Utvärdering av den nationella handlingsplanen för arbetsmiljöpolitiken
 • 13 februari
  Konsekvensanalys av förändrad rekrytering av nämndemän
 • 16 mars
  Utvärdering av regeringens handlingsplan mot våldsbejakande extremism