Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Varför ska myndigheter arbeta med en god intern miljö?

Clas Olsson, generaldirektör på Ekonomistyrningsverket, berättar om arbetet med en god intern miljö som bland annat handlar om ledarskap, kultur och medarbetarskap.