Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för länsstyrelsen i Örebro

Förvaltningskultur
Tid:2018-02-01 kl. 08:30 - 15:00

Statskontoret håller en workshop om god förvaltningskultur för länsstyrelsen i Örebro.