Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Kriminalvården

Förvaltningskultur
Tid:2018-11-08 kl. 13:00 - 16:00

Statskontoret håller en workshop om den statliga värdegrunden för Kriminalvården.