Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Kriminalvården

Förvaltningskultur
Tid:2018-11-09 kl. 09:00 - 12:00

Statskontoret håller en workshop om den statliga värdegrunden för Kriminalvården.