Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för länsstyrelsen i Jämtland

Förvaltningskultur
Tid:2018-05-23 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop på länsstyrelsen i Jämtland.