Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Livsmedelsverket

Förvaltningskultur
Tid:2018-03-28 kl. 09:00 - 12:00

Statskontoret håller en workshop för myndighetens chefsgrupp.