Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Post- och telestyrelsen

Förvaltningskultur
Tid:2018-03-20 kl. 09:30 - 10:30

Statskontoret håller en workshop för Post- och telestyrelsen.