Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Riksrevisionen

Förvaltningskultur
Tid:2017-11-20 kl. 14:30 - 16:00

Workshop för Riksrevisionens chefer i hur man kan samtala om rollen som statsanställd.