Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Riksrevisionen

Förvaltningskultur
Tid:2017-12-14 kl. 12:00 - 16:30

Workshop om dilemman för alla anställda vid Riksrevisionen.