Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Socialstyrelsen

Förvaltningskultur
Tid:2019-06-03 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop om den statliga värdegrunden och god förvaltningskultur för chefer på Socialstyrelsen.