Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Statens geotekniska institut

Förvaltningskultur
Tid:2018-04-12 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop på Statens geotekniska institut