Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Stockholms universitet

Förvaltningskultur
Tid:2017-10-06 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop om god förvaltningskultur för Stockholms universitet.