Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för UD

Förvaltningskultur
Tid:2019-03-29 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop om god förvaltningskultur för Utrikesdepartementet.