Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop på ESV:s controllerutbildning

Förvaltningskultur
Tid:2018-03-15 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop på ESV:s controllerutbildning.