Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
30 november 2017

Intervjuer med myndighetschefer

Myndighetschefer delar med sig av exempel på hur de konkret arbetar med värdegrunds- och förvaltningskulturfrågor från sina egna verksamheter.

Det handlar till exempel om samtalsklimat, ledarskap och utmaningar som finns i stora och geografiskt spridda myndigheter. Genom exempel från verkligheten kan du få inspiration och idéer till hur frågorna kan hanteras.

Läs intervjuerna…