Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndigheter och statsanställda på sociala medier – vad är bra, lämpligt, tillåtet?

Allt fler myndigheter använder sociala medier för att kommunicera. Många statsanställda kommunicerar också privat via sociala medier. Att använda sociala medier kan främja men också riskera att skada förtroendet för myndigheter och statsanställda.

Hur kan myndigheter använda sociala medier för att främja medborgardialog och förtroende? Hur kan myndigheter undvika att statsanställdas privata användning av sociala medier skadar förtroendet för myndigheten och de anställda?

Statskontoret håller ett lunchseminarium där vi diskuterar möjligheter, utmaningar och problem med sociala medier för myndigheter och statsanställda.

De som delar med sig av sina erfarenheter är:

  • Pär Lindroos, strateg för Polisens sociala medier Polismyndigheten. Se film
  • Maria Larsson, landshövding Länsstyrelsen Örebro län. Se film