Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

En god förvaltningskultur i staten

Statskontoret främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten. En god förvaltningskultur handlar om de professionella värderingar som ska prägla alla statligt anställda.

 

En god förvaltningskultur i staten

Statskontoret främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten. En god förvaltningskultur handlar om de professionella värderingar som ska prägla alla statligt anställda.

 

Kunskapsunderlag

Praktiskt stöd

Om oss

Läs tidigare nyheter

Ämnen

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss på forvaltningskultur@statskontoret.se

Nyhetsbrev

Vårt e-postnyhetsbrev om förvaltningskultur kommer ut 4-6 gånger per år. Anmäl dig här.

Läs tidigare e-postnyhetsbrev

Statskontoret tar över…

Sedan den 1 januari 2017 har Statskontoret i uppgift att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Vi bygger vidare på det arbete Värdegrundsdelegationen och Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) har gjort.