Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

En god förvaltningskultur i staten

Statskontoret främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten. En god förvaltningskultur handlar om de professionella värderingar som ska prägla alla statligt anställda.

 

En god förvaltningskultur i staten

Statskontoret främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten. En god förvaltningskultur handlar om de professionella värderingar som ska prägla alla statligt anställda.

 

Ämnen

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss på forvaltningskultur@statskontoret.se

Nyhetsbrev

Vårt e-postnyhetsbrev om förvaltningskultur kommer ut 4-6 gånger per år. Anmäl dig här.

Läs tidigare e-postnyhetsbrev

Statskontoret tar över…

Sedan den 1 januari 2017 har Statskontoret i uppgift att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Vi bygger vidare på det arbete Värdegrundsdelegationen och Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) har gjort.