Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

God förvaltningskultur i staten

Statskontoret främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten. God förvaltningskultur är de beteenden och förhållningssätt som vilar på den statliga värdegrundens principer.

 

God förvaltningskultur i staten

Statskontoret främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten. God förvaltningskultur är de beteenden och förhållningssätt som vilar på den statliga värdegrundens principer.