Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Samtal om förlängt vikariat

Den här filmen väcker frågor om bemötande och sexuella trakasserier. Den visar hur en ung person går till sin chef för att fråga om möjlighet till förlängning på sitt vikariat. Chefen sätter sig nära och kommer med opassande komplimanger.

Instruktion

Börja med att titta på filmen (välj textad film genom att klicka på textsymbolen i den nedre delen av filmrutan) och diskutera sedan frågorna nedan.

Denna temadiskussion passar särskilt bra för diskussioner mellan chefer, till exempel i en ledningsgrupp. Men den kan också användas av andra medarbetare, till exempel på ett APT. En av diskussionsfrågorna är direkt riktad till chefer.

Diskussionsfrågor

• Chefen gör närmanden som troligtvis är oönskade. Vad går fel?

• Hur påverkar maktförhållandet chef –anställd situationen?

• På vilket sätt ska vi som är chefer se till att arbetsplatsen är fri från sexuella trakasserier?

Veta mer

Filmen är framtagen av Försäkringskassan och är inspirerad av Statskontorets dilemmadiskussion Sommarvikarien (PDF 85KB) .

Kommentar

Tänk på att den här temadiskussionen kan möta starka reaktioner, särskilt från de i rummet som har egen erfarenhet av sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att tidigt stoppa en diskussion som är på väg åt fel håll.

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. Det kan handla om oönskad fysisk kontakt, blickar, sexuella anspelningar och skämt, grova texter, pornografiska bilder, ovälkomna sexuella förslag och annat. Sexuella trakasserier är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt och det är alltid den som blir utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat. Det som utspelar sig i filmen kan alltså vara sexuella trakasserier om kvinnan upplever beteendet som oönskat.