Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Samtal om familjeliv på fikarasten

Den här filmen väcker frågor om bemötande, normer och föreställningar. Den visar hur några kollegor på sin fikarast utgår ifrån heteronormen när de pratar om barn och familj.

Instruktion

Börja med att titta på filmen (välj textad film genom att klicka på textsymbolen i den nedre delen av filmrutan) och diskutera sedan frågorna nedan.

Denna temadiskussion passar särskilt bra för samtal mellan chefer, till exempel i en ledningsgrupp. Men den kan också användas av andra medarbetare, till exempel på APT. En av diskussionsfrågorna är direkt riktad till chefer.

Diskussionsfrågor

• Vad är det som händer i filmen och vad beror det på?

• Hur kan vi som är chefer bidra till att skapa ett mer inkluderande klimat?

Veta mer

Filmen är framtagen av Försäkringskassan. På Statskontorets webbplats hittar du fler diskussionsövningar om till exempel bemötande, diskriminering eller trakasserier.

Kommentar

Normer är osynliga regler och föreställningar som styr vårt beteende, våra tankar och värderingar. En norm kan beskrivas som ett sätt som vi förväntas leva efter och heteronormen slår fast att heterosexualitet är det "normala". När mannen i filmen förutsätter att den kvinnliga kollegan är gift med en man eftersom hon har en vigselring utgår han alltså från en heteronorm.

Att vara heteronormativ innebär nödvändigtvis inte att ha en negativ uppfattning om hbtq-personer. Det betyder bara att vi är styrda av föreställningar som präglar hela vårt samhälle och som vi kanske inte alltid är medvetna om. Genom att försöka göra oss medvetna om dessa osynliga mönster kan vi se alla människor som individer med olika behov och förutsättningar och på så sätt få ett mer inkluderande klimat på arbetsplatsen.