Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Etisk kompass

Illustration etisk kompass

För att kunna omsätta principerna i värdegrunden till praktiska handlingar är det nödvändigt att alla statsanställda övar upp sin etiska kompass. Den gör att vi kan hantera dilemman och moraliskt svåra situationer på ett bra sätt och den är helt central för svenska myndigheter, där mycket av beslutsfattandet är delegerat till medarbetarna.

Professor Tomas Brytting vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, består den etiska kompassen av fyra delar som alla är lika viktiga: lagar och regler, värderingar, samvete och förebilder. Genom att kombinera lagar och regler, värderingar, ditt samvete och värderingar som dina förebilder präglas av, är det lättare att hamna rätt i svåra situationer.

Även organisationer bör ha en etisk kompass. Alla myndigheter behöver ha ett tydligt regelverk som gör det lätt att göra rätt och stabila värderingar som ger svar på varför myndigheten finns och varför reglerna finns. Men myndigheten bör också skapa utrymme för medarbetarna att lyssna till sitt samvete och se till att moraliska känslor är okej. Myndigheter bör lyfta fram personer som agerar föredömligt, till exempel genom att använda dem som mentorer. 

Träna kompassen

Du måste träna den etiska kompassen för att få vägledning i svåra situationer. Etiska koder är ett sätt göra det enkelt för medarbetarna att veta vilka lagar, regler och värderingar verksamheten ska präglas av. Etiska koder fångar däremot inte hela den etiska kompassen. Ett bra sätt att träna alla delar av den etiska kompassen är genom dilemmadiskussioner. Ett annat sätt är att använda bollplank när du står inför dilemman för att få andra perspektiv på saken.